Your browser does not support JavaScript!
最後更新日期
2018-06-19
首頁 > 學生專區 > 學生手冊 > 教務處 > 選課
選課
日間部選課
跨部選課
學程
遠距教學
校際選課
暑修
服務學習
共同英文--必修英文分級分班辦法
共同英文--學生英文畢業門檻實施要點
修讀第二專長
.免修英文課程實施要點
.學生申請抵免英文課程實施要點
.跨領域專題